Medlemsidorna
Här loggar du in till medlemssidorna.
Din inloggning sparas som en s k cookie i din dator, så att du slipper logga in nästa gång.
Lösenordet byts varje år. Nytt lösenord får du av registeransvarig i din region.  
Logga på till FTFs medlemsidor 
Lösenord: 

För att det ska fungera måste du ha minst version 3.0 av Netscape eller 4.0 av Internet Explorer. 
Bäst kan vara att alltid ha senaste versionen av programmet i din dator. Dessa hämtar du gratis från respektive leverantör. 
Om du ändå har problem, kontakta den tekniskt ansvarige för våra sidor med e-post till fredrik.rassner@design.lth.se.