Hemsida för region 9

Föreningen Teknisk Företagshälsovård
Södra Sverige


Temadag Klimat

2019-11-14

Program och anmälan


Kontaktdag Synergonomi

2019-02-12

Program


Temadag Aktivitetsbaserade kontor

2018-11-15

Program


Mätutbildning
kemiska & fysikaliska faktorer i arbetsmiljö

november 2018

Kursinformation


Temadag 2018-10-29

Bedömning av klimatpåverkan

Program

Anmälan


Temadag 2018-05-15

Vibrationer

Temadag om vibrationer


Årsmöte FTF Region Södra Sverige
13 april 2018
samt
Kontaktdag om EU:s nya direktiv 89/686
angående personlig skyddsutrustning

Program


Kontaktdag 2018-02-09

Användning och kontroll

av trycksatta anordningar

Inbjudan


Temadag 2017-11-02

Kyla

Temadag om kyla i Lund

Temadag om kyla i Lund anmälan

http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/aktuellt/


FTF Södra Sverige

Årsmöte 2017-04-27

Agenda

Anmälan till tomas.abrahamson@gmail.com


Temadag 2016-10-27

Arbete i värme - belastning,standarder, lösningar

Inbjudan och program

Anmälan


Temadag 2016-09-27

Elektromagnetiska fält
AFS 2016:3

Inbjudan


Kontaktdag 2016-04-27

Akustik senaste nytt på Ecophon
med årsmöte
för region 9

Dokumentation på regionens hemsida


Temadag 2016-01-27

Nano i arbetsmiljön -
En revolutionerande teknikutveckling och nya risker?

Onsdag 27 januari 2016

Dokumentation på regionens hemsida


Temadag 2015-11-23

Utrymning

Dokumentation på regionens hemsida


Kontaktdag med Arbetsmiljöverket
Onsdag 27 maj 2015

Dokumentation finns på regionens hemsida


Kontaktdag om
Personlig skyddsutrustning

med årsmöte region 9
torsdag 26 mars
hos Procurator i Malmö

program i pdf-format


Utbildning i Synergonomi
för personer som arbetar inom FHV

Inbjudan och program


Temadag 11 november 2014

Personlig skyddsutrustning
i varma och kalla miljöer

IKDC Lund

Dokumentation på regionens hemsidan


 

Kontaktdag Region 9 med AV
angående sanktionsavgifter

Måndag 19 maj 2014

Dokumentation på region 9:s
hemsida


Kontaktdag med Ecophon

Med årsmöte FTF Region 9

15 april 2014

Kallelse i pdf-format


 

FTF Arbetsmiljö Riksföreningen

Årsmöte

Torsdag 10 april kl. 17.40 - 18.40

Uppsala i samband med AMM:s vårmöte


Temadag Region 9

"Vad vet du om luften du andas?"

Dokumentation på regionens hemsida


Arbetsmiljödagar i Väst
20-21 november 2013 i Göteborg
Inbjudan och program i pdf-format


 

 

Vill du bli medlem?
Kontakta Fredrik Rassner
e-post:fredrik.rassner@gmail.com


 

Ledig tjänst
Arbetsmiljöingenjör
Karlskrona

 


Temadag om personlig skyddsutrustning
22 oktober 2013 i Lund
Dokumentation på regionens hemsida


Introduktion till Arbetsmiljöledning
Kontaktdag Region 9
17 maj 2013
Dokumentation på regionens hemsida


Årsmöte för verksamhetsåret 2012
FTF Arbetsmiljö Riksförening
24 april 2013 kl. 17.00
i samband med AMM Vårmöte
Protokoll på hemsidan
Länk till konferensen


Kontaktdag med Ecophon
Med årsmöte FTF Region 9
4 april 2013
Dokumentation på regionens hemsida


Region 6 inbjuder till
Utbildningsdag i Linköping
Tisdag 26 mars 2013
Dokumentation på regionens hemsida


Region 9 inbjuder till temadag
Inomhusklimat/Fukt i byggnader
11 februari 2013 i Lund
Dokumentation på regionens hemsida


FTF Region 1-2 Norr
Lys och Lyss i Norr
Luleå 5 februari
Umeå 6 februari
Sundsvall 7 februari
Dokumentation på regionens hemsida


FTF Region 1-2 Norr
Reach & Isocyanater
Fredag 9 nov. 2012 i Gävle
Dokumentation på regionens hemsida


FTF Region 9 inbjuder till
Riskbedömning av kemikalier
Två datorprogram utvärderas
9 oktober 2012 Lund
Dokumentation på regionens hemsida


FTF Region 9 inbjuder till
Kontaktdag med Arbetsmiljöverket
11 september 2012, Lund
Dokumentation på regionens hemsida


 

 


 

 

 

 

 

 


 

Behöver ditt företag hjälp med arbetsmiljöarbete?

Under Lediga platser, Medlemmar med ledig kapacitet, kan du hitta den hjälp du behöver

Länk