FTF Arbetsmiljö

Verkar för kunskapsutveckling, helhetssyn och en ändamålsenlig tekniktillämpning inom föreningens verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet omfattar samspelet teknik-människa-miljö med huvudinrikning arbetsmiljö.

Föreningen bildades 1957 och har idag ca 450 medlemmar. Föreningens medlemmar har bred och varierande kompetens inom områdena teknisk arbetsmiljö och yttre miljö.

Den övergripande verksamheten och kansliet sköts av föreningens riksstyrelse. Föreningens verksamhet är geografiskt indelad i 7 regioner. I varje region finns en lokal styrelse som svarar för aktiviteten i regionen.

Föreningen är fackligt och politiskt neutral.

Om du behöver expertkunskap kan du vända dig till vårt kansli eller den region där du bor. Där får du hjälp att hitta lämpliga personer med den yrkeskunskap du behöver för rådfrågning eller problemlösning.

Medlem! Du får vår medlemstidning, FTF Arbetsmiljö, 4 nr/år.
Möjlighet att delta i föreningens utbildnings- och informationsverksamhet
till reducerat pris. Grundavgiften + avgiften till regionen 350:- + (0-250:- beroende på i vilken region du arbetar/bor).

Medlemsansökan

Adressändring:


FTF Arbetsmiljö
Besöks-/ leveransadress: Sadelmakarvägen 9, 1tr, 146 33 Tullinge

Faktureringsadress: c/o Fredrik Rassner, Jeans Väg 14, 284 33 Perstorp
Tel. 076-78 76 717
Epost FTF:s kansli
Bankgiro 5520-2212

 

Informationsmaterial

FTF Arbetsmiljös stadgar

 

 

annons


FTF 50 years

Klicka på bilden ovan
för Jubileumsskriften